Mijn verschillende…

Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden

Ik voer verschillende werkzaamheden uit

Mijn werkzaamheden bestaan uit de volgende handelingen:

  • het meten van het energie niveau (aura);
  • het controleren of de chakra’s genoeg energie opnemen;
  • bij het niet goed functioneren van de chakra’s, blokkeringen wegnemen en de chakra weer op het juiste drukniveau inregelen;
  • rond zwevende blokkeringen in andere gedeeltes van het lichaam wegnemen.
  • helderziende consulten op verschillende gebieden.

Mijn specialisme richt zich vooral op het elektrisch functioneren van ons menselijk lichaam.
Uw verzoek om hulp van mijn kant wijst meestal uit dat de reguliere geneeskunde u niet verder kan helpen of dat er een samenwerking op beider gebied wenselijk is.
In het geval dat er alleen sprake is van elektrische problemen vindt men in mijn praktijk vaak een enorme verlichting van zijn klachten.
Ook in het geval van een combinatie van mechanische en elektrische klachten zal men in de meeste gevallen spreken van een behoorlijke verlichting van klachten.